Sıkça Sorulan Sorular

Soru:Tapu alım satım işlemlerinde Tapu harcı oranı ne kadardır?

Cevap:01.ocak.2020 tarihinden itibaren Tapu harcı oranları alıcıdan %2, satıcıdan %2 olmak üzere toplam %4 tahsil edilir.Bunun yanısıra döner sermaye ödenmektedir.

Soru:Tapu alım satım işlemlerinde fotoğraf talep edilmektemidir?

Cevap:Yeni yasaya göre fotoğraf istenmemektedir.

Soru:Alım satım işlemleri nasıl başlatılır ?

Cevap:Tapu işlemlerini satıcı başlatır. Satıcı ,tapunun bağlı olduğu belediyeden rayiç bedel yazısını alır, tapunun dask policesi ile beraber bu iki belgeyi tapuya dilekçe ekinde teslim ederek satış işlemlerinin başlatılmasını talep eder.

Soru:Konut kredili ipotekli işlemlerde satış süreci nedir ?

Cevap:Satıcı belediyeden rayiç bedel yazısını temin eder. Alıcı ise konut kredisi talep ettiği bankasından ; banka üst yazısı+ipotek belgeleri+resmi senetler+dain i mürtehinli dask poliçesini temin eder, bu belgeler ve rayiç bedel yazısı ile birlikte satıcı ilgili tapu müdürlüğü ne başvuru yaparak satış sürecinin başlatılmasını talep eder.

Soru: Bankaların Konut kredisi kullandırımında tahsis edilecek kredi tutarı maksimum ne kadar verilir?

Cevap: Satın alınacak gayrimenkulün ,Bankaların anlaşma yaptığı SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca çıkartılacak eksper tutarının maksimum %80 nine kadar kredi verilir.